Vrouwendag 2021

Dit was de 50ste nationale Vrouwendag!

Datum: 14 september 2021 Categorie: Dag van het feminisme
Geschreven door 
Dit was de 50ste nationale Vrouwendag!

Voor de 50ste keer organiseerde Furia vzw op 11 november de nationale Vrouwendag. Sinds 1972 is dit een vaste afspraak voor al wie uitkijkt naar uitwisseling, inspiratie en ontmoeting rond gelijkheid v/x/m. Een dag van sleutelen aan een betere en meer gelijke samenleving. Een dag om ervaringen en dromen te delen. Een dag met een grote inbreng vanuit de gaststad en de vele vrijwilligers die het programma mee vormgeven. Een dag die de bezoekers onderdompelt in een meerstemmig feminisme en laat kennismaken met tal van vrouwenorganisaties. 

Dat kwam allemaal aan bod op deze 50ste editie! Met gevestigde waarden en nieuwe stemmen blikten we terug op een halve eeuw feministisch engagement en verkenden we ideeën voor de toekomst. Herontdek hieronder het uitgebreid programma en herbekijk de Intergenerationele gesprekken of de lezing van keynote speaker Tithi Bhattacharya met een contextuering van meer lokale feministe Anja Meulenbelt.

De Vrouwendag ging dit jaar door in het Provinciehuis, Leuven. Blijf je graag op de hoogte van de volgende locatie? Hou onze website in de gaten en volg ons op sociale media!

Deze Vrouwendag is een organisatie van Furia in samenwerking met een lokaal platform van Leuvense vrouwen en organisaties en met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen, het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren en Stad Leuven.

Herbekijk

Keynote Tithi Bhattacharya

Herbekijk de volledige lezing hier.

Prof. dr. Tithi Bhattacharya verbindt feministische theorie en actie aan belangrijke hedendaagse debatten en bewegingen zoals het postkolonialisme, racisme, noord-zuid-verhoudingen en nieuwe sociale kwesties als gevolg van de voortschrijdende globalisering. 

Ze is uiterst goed geplaatst om de bestaande feministische theorie en analyse en dan vooral de voor de tweede feministische golf doorslaggevende analyse van reproductieve arbeid* te verrijken met de ervaringen van diverse minderheidsgroepen. (*de uitbreiding van wat als ‘arbeid’ benoemd en betaald wordt van arbeid geleverd om geld te verdienen naar arbeid als de belangrijke bijdrage die dag in dag uit en doorgaans door vrouwen geleverd wordt om te zorgen, zowel voor kinderen, zieken en ouderen, als voor de gemeenschap en buurtnetwerken en last but not least voor de ons omringende leefruimte en milieu).

Tithi Bhattacharya schreef samen met Nancy Fraser en Cinzia Arruzza  Feminisme voor de 99%, een Manifest

Terwijl Tithi Bhattacharya het wereldwijde plaatje belicht, zal feministe van het eerste uur Anja Meulenbelt aansluiten met haar kijk op vijftig jaar feministische strijd in de Lage Landen en Europa. Haar boek De Schaamte Voorbij lag op de nachtkastjes van menig jonge vrouwen net zoals het gelezen werd in werkgroepen allerhande. Ook vandaag bundelt ze al haar krachten en expertise in publicaties als het recente Brood en Rozen waar ze pleit voor een verbinding van diverse strijden. Sinds enkele jaren zet ze zich in voor de steeds groeiende groep alleenstaande moeders, onder andere via de groep Single Super Mum.

In samenwerking met / En collaboration avec / In collaboration with: Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren.

Taal: Engels, met vertaling naar het Nederlands

Panelgesprek: Intergenerationele gesprekken en Strijdmoment

Herbekijk het volledig hier.

Feministen van de tweede golf en jonge feministen wisselen met elkaar uit over verschillende thema’s. Hoe zijn visies, acties en uitdagingen geëvolueerd tussen 1970 en vandaag? Per thema nodigden we een duo uit. Marijke Colle en Rebecca van Sluijs wisselen uit over lichamelijkheid, Samira Azabar en Ida Dequeecker hebben het over solidariteit tussen feministische groepen en andere emancipatiebewegingen. Noëmi Willemen en Anja Meulenbelt verdiepen zich in de maatschappelijke betekenis van moederschap en feministische visies op reproductieve arbeid. Moderatrice Siggi Vertommen leidt de gesprekken in goede banen, in combo met MC Sarah Bekambo.

  • Marijke Colle: biologe, maakte deel uit van de Dolle Mina Gent, is ecofeministe en lid van de SAP en haar vrouwenwerking FeMiNiSmE YeAh
  • Rebecca van Sluijs: juriste en hoofdredactrice van Spijker Magazine, een gratis online magazine over gender(on)gelijkheid in België, het werk van gedreven vrijwilligers. De laatste editie TABOES is ook op papier verkrijgbaar.
  • Samira Azabar: sociologe en onderzoekster in politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Lid van BOEH! (Baas over eigen hoofd)
  • Ida Dequeecker: maakte deel uit van Dolle Mina en de fem-soc, is lid van Furia en van Baas Over Eigen Hoofd!
  • Anja Meulenbelt: Nederlands feministe, publiciste, moeder en politica. Zij schrijft nu haar 50ste boek. Enkele titels van haar hand: De schaamte voorbij, Het beroofde land, Feminisme, terug van nooit weggeweest en Brood en Rozen: over klasse en identiteit.
  • Noëmi Willemen: historica, doet onderzoek naar de geschiedenis van moederen in de 20e eeuw, is assistant aan de Ecole de Sexologie et Sciences de la Famille (UCLouvain) schrijft en tekent over moederen en feminisme op @lecoeuramareebasse

Furia-lid en activiste Siggi Vertommen doet postdoctoraal onderzoek naar de politieke economie van wereldwijde vruchtbaarheidsketens aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent.

Sarah Bekambo begon als Spoken Word artiest, maar wil geen grenzen stellen aan de kunstvormen die ze uitoefent. Ze stapte al snel in de theater- en muziekwereld. Onlangs bracht ze haar eerste documentaire Candles Won’t Cut It uit. Ze zal altijd bezig blijven maar ze staat tegelijk ook stil. Stil bij wat er rondom haar gebeurt. Dit vertaalt zich in (zelf)kritische teksten.

Sarah hield het tempo erin, gooide vragen in het publiek en nam ons mee doorheen deze Vrouwendag.

In samenwerking met Trill vzw

Strijdmoment: voorstelling van de eisen van deze Vrouwendag

Direct na de Intergenerationele gesprekken volgt het Strijdmoment. Op dezelfde link kan je het herbekijken. Start om 1:47:00. Het eisenpakket van deze Vrouwendag is net zoals de visietekst te downloaden onderaan deze pagina!

 

... en herontdek

Download onderaan deze pagina het gehele programmaboekje!

50ste Overzicht Programma 2021

 

Ook dit stond op het programma van deze Vrouwendag:

Boekenstand De Groene Waterman en meer

Snuisteren in feministische boeken kon volop aan de boekenstand van De Groene Waterman. Boeken van de spreeksters van deze Vrouwendag waren er te vinden: Feminisme voor de 99%, een manifest van onze keynote speaker Tithi Bhattacharya (samen geschreven met Cinzia Arruzza en Nancy Fraser); Brood en rozen: over klasse en identiteit, De Schaamte voorbij van Anja Meuelenbelt en veel meer!

Ook Sesa, die de Slamworkshop voor zich nam, zat er met haar gedichtenbundels en Spijker Magazine met een papierenversie van hun laatste uitgave TABOE!

Durf jij te spreken over stereotypen? 

Enkele Furia-vrijwillig.st.ers zijn volop aan het werken aan een nieuw project: een podcast over stereotypen! Bezoek.st.ers konden tijdens de middagpauze even binnen wandelen en het onbespreekbare bespreekbaar maken: betrappen we onszelf soms op stereotiep denken? Hoe gaan we daar mee om? Hoe pakken we onze eigen vooroordelen aan? Een project dat nog een staartje zal krijgen...

Wereldcafé: Seksualiteit, body positivity en body neutrality

Aan kleine tafels kwamen verschillende thema’s aan bod in verband met lichaam en seksualiteit, body positivity en body neutrality. Aan de hand van tekst en beeld openden we het gesprek over leeftijdsdiscriminatie, vrouwen met een handicap (bv. hoe ze als aseksueel gezien worden en de consequenties daarvan) en de link tussen racisme en fatphobia. Bezoekers konden aanschuiven en en bouwden samen kennis op over deze drie thema’s. 

  • Vrouwen met een handicap: Ann Van den Buys is voorzitter en één van de oprichtsters van Persephone vzw, de eerste en nog steeds enigste vereniging voor vrouwen met een handicap, opgericht in 1995. Hun Facebookpagina vind je hier.
  • Fatphobia, racisme en body positivity: Philsan Osman (she/her) is student Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent, komt uit Somalië is aspirant schrijfster, activist en community builder.
  • Intimiteit op latere leeftijd: Sara De Vuyst doet postdoctoraal onderzoek in feministische en queer mediastudies aan de UGent en doceert er het vak ‘gender en diversiteit’. Katrien De Graeve is hoofddocent in de genderstudies aan dezelfde universiteit en onderzoekt als antropoloog ongelijkheden in de intieme sfeer. Beiden werken momenteel aan een studie over de seksualiteit van 50+ vrouwen.

Voorbereid door de Furia-jongeren, Persephone vzw en leden van de Leuvense vrijwilligersgroep.

Meer info hier op Facebook.

Inleefspel: Alleenstaande moeders

In de aanloop naar de Vrouwendag in Gent 2020 en nog in volle lockdown, werd heel snel duidelijk hoeveel de corona-periode heeft gevergd van elke ouder om zorg en werk gecombineerd te krijgen. Terwijl de media focuste op het klassieke plaatje van het (middenklasse)kerngezin bestaande uit tweeverdieners met kinderen, ging nauwelijks aandacht naar de vrouwen die het allemaal in hun eentje moesten klaren.

Met dit inleefspel kropen we in de huid van alleenstaande moeders en probeerden we zicht te krijgen op de drempels, obstakels en onbegrip waar ze telkens weer op stoten en vooral de weerslag ervan op hun welbevinden. Tijdens de nabespreking gingen we dieper in op welke structurele, economische en psychologische dimensies een rol spelen en zal tevens voldoende ruimte zijn voor de indrukken en mogelijk confronterende gevoelens die het oproept. Al dit steeds met de autonomie en zelfbeschikking van alleenstaande moeders als ons kompas.

Meer info hier op Facebook.

13.30 - 14.10u. & 14.20 - 15.00u. Workshop: Slam    

Poëzie rechtstreeks van de bron, je hart. Slam poetry brengt geschreven woorden tot leven. We zetten engagement, woede en hoop in woorden om. We leerden het brengen voor publiek en als men wou, kon je dat ook echt doen ‘s avonds, op het podium van de Vrouwendag. Spoken word artieste Sesa nam ons mee in de wereld van slam. Sesa, voluit Sefora Sam, begon aan haar schrijfverhaal van het moment dat ze kon schrijven. Ze heeft twee poëziebundels uit in eigen beheer: The Thrill of Victory (2016) en The Break Free (2020) die ook te vinden waren op de boekenstand.

www.poetrybysesa.com 

Instagram: @poetrybysesa

In samenwerking met Trill vzw.

Meer info hier op Facebook.

Stadswandeling

Annick Lombaert, gids bij Lots of Leuven leidde ons rond in de stad en dompelde ons onder in het leven van de eerste vrouwelijke studenten, de Porrekes, honderd jaar geleden.

Inhuldiging standbeeld van de onbekende oorlogsvrouw

Het standbeeld, ontworpen door beeldhouwster en Furia-lid Liliane Versluys, roept vrouwen op om zich actief in te zetten voor vrede. Door hun bijzondere kwetsbaarheid voor geweld in tijden van oorlog en conflict, zijn vrouwen de eerste belanghebbenden om te protesteren tegen oorlog en gebrek aan verdraagzaamheid. Er is een enorm potentieel om vrouwen te mobiliseren voor duurzame vredesopbouw.

Dit standbeeld is een initiatief van de Leuvense Vredesbeweging en werd gerealiseerd met steun van de stad Leuven en KU Leuven.  

Je kan het vinden op het Benedenplein - Zr. Jeanne Devosplein, net achter het station van Leuven.

Netwerking: Bondgenootschapstafels

Gelijkekansenorganisaties en andere middenveldorganisaties gingen in gesprek met bezoek.st.ers over visies, strategieën en knelpunten bij het bouwen aan een meer gelijke en solidaire wereld. Door uitwisseling aan deze tafels bouwen we aan kennis en strategie. De ideeën en tips werden geprojecteerd op een scherm en zijn hier terug te vinden.

Deelnemende organisaties en thema's:

Bondgenootschapstafels

Meer info hier op Facebook.

Workshop: 3 sessies Ba Duan Jin

Chinees-Leuvense vereniging Nihao Leuven organiseerde voor ons Ba Duan Jin-bewegingssessies.

Lesgeefster Yan Zhang nam ons mee in acht dynamische oefeningen met accent op rek- en strekoefeningen, en geeft uitleg. Deze meer dan duizend jaar oude Qigong-vorm wordt ook wel omschreven als Chinese Yoga.

In samenwerking met Nihao Leuven

Meer info hier op Facebook.

Docu: 50 jaar feminisme in beeld

Aan de hand van enkele documentaires legden we de brug tussen de jaren 1970 en nu. In Femhistories (2019) brengen Rita Van Gool en Iwona Pom de geschiedenis van het Leuvense feminisme tot leven. Dolle Mina, het lef om luidruchtig te veranderen (Annegriet Wietsma & Atria, 2010) kijkt terug op het feminisme van de jaren 1970 in Nederland. De clips Waiting for me (madame Ghandi, 2019) en La oltra mitad (Pilu Velver, 2019) zijn feministische energie in zang en beeld. Daarna was er een nabespreking met onder meer Els Flour, archivaris bij het AVG-Carhif en Furia-lid. Zij bracht beeldmateriaal mee uit de tentoonstelling Vrouwen vrij, een andere wereld: het feminisme van de jaren 1970 in België.

In samenwerking met Dames Draaien en het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis.

Meer info hier op Facebook.

Stoepspel - geannuleerd wegens ziekte

Stoepspel door Labyrint

Labyrint is een vereniging van en door vrouwen die zich richt tot personen die zoekend zijn naar hun seksuele identiteit en wie zich identificeert als lesbisch of biseksueel, ongeacht genderidentiteit. Labyrint biedt een gevarieerd en laagdrempelig activiteitenaanbod en een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn en haar eigenwaarde kan ontdekken door middel van ontspannende en informatieve activiteiten.

Receptie 50 jaar Vrouwendag

We klonken samen op de 50ste editie van de Vrouwendag!

MC Sarah Bekambo gaf het woord aan Schepen voor gelijke kansen Lies Corneillie en voorzitster van Furia, Iris Verschaeve.  

Muziek: Ana Diaz

Als Brusselaar en dochter van Spaanse immigranten, groeide Ana Diaz op met a capella liederen van Galicië.

Met haar soulvolle en sensuele stem begeeft ze zich graag op de grens van jazz, pop en flamenco. De zonnige vibes van haar liedjes, gezongen in het Frans en Spaans, namen ons mee naar het zuiden en verwarmen hart en lichaam. De intensiteit van Ana's stem slaagt erin diepe emoties over te brengen. Haar nieuwe project is een verzameling van zachte melodieën met een latin sound.

Instagram: @iamdiazana

Spotify: Ana Diaz

Kinderopvang 

Ging door op locatie van 10u30 - 12u30 en 13u30 - 17u.

Toegang

Er werd een vrije bijdrage gevraagd: richtbedrag: 5 Euro, kleine inkomens 3 Euro, steunbijdrage vanaf 10 Euro.

Zoals op elke Vrouwendag eisen wij een zo goed mogelijke toegankelijkheid van de locatie voor rolstoelgebruikers.

 

Over de Nationale Vrouwendag

Herbeleef de online Vrouwendag van 2020 van Gent

De Nationale Vrouwendag vindt elk jaar plaats op 11 november,  telkens in een andere stad. De datum danken we aan Simone de Beauvoir: toen ze in 1972 werd gevraagd voor de eerste editie van de Vrouwendag, bleek 11 november vrij in haar agenda én een vrije dag in België.

 

Lees 22681 keer Laatst aangepast op 15 februari 2022 om 16u54

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

FURIA OP FACEBOOK

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart