Privacy Policy

Privacy Policy

Laatst aangepast op 25/06/18. 

Furia vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Furia vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook licht de Privacy verklaring toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen

Als Furia vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

Furia vzw

Middaglijnstraat 10

1210 Brussel

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe verzamelt Furia vzw persoonlijke gegevens?

Furia vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van uw interesse tot lidmaatschap)

Doel en rechtsgrond verwerking

Furia vzw verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

Wij verwerken uw persoonsgegevens om via onze nieuwsbrief informatie te kunnen versturen. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit uw ondubbelzinnige toestemming. Voor de mailinglijst geldt dat u eerst uw aanmelding via de e-mail moeten bevestigen, voordat het abonnement daadwerkelijk ingaat (double opt-in).

Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, voornaam en familienaam (indien door u verstrekt).

Leden, vrijwilligers en netwerk

Wij verwerken daarnaast ook de gegevens van vrijwilligers en steunende leden voor het versturen van de lidkaarten, het deelnemen aan ledenvergaderingen, deel te kunnen nemen aan de inhoudelijke werking van Furia en de verschillende vrijwilligerswerkgroepen via mailings en overleggen, uitnodigen voor activiteiten.  Ook ons netwerk van partners, contacten binnen andere (gelijkgestemde) organisaties, pers- en politieke contacten etc. zijn voor onze werking van cruciaal belang. De rechtsgrond van deze verwerking komt voort uit gerechtvaardigd belang (de activiteit is anders niet uitvoerbaar).

Wij verwerken hiervoor de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, voornaam, familienaam en adres (indien door u verstrekt).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of niet langer lid bent van Furia vzw zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

Beveiliging

Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Furia vzw passende veiligheidsprocedures.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze  systemen;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Furia.

Delen met derden

Furia vzw verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij werken samen met externe personen of organisaties om diensten ten aanzien van Furia vzw uit te voeren. Met deze externen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze externen zorgen onder andere voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven.

 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

In de nieuwsbrief of mailings van Furia vzw kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Daarnaast maken wij ook gebruik van Google Analytics. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Bovenaan dit privacy statement staat ook hoe je contact met ons kan opnemen.

Wijzigingen Privacy Statement

Furia vzw behoudt zich het recht om zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 6 juni 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze Privacy verklaring, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

FURIA OP SOCIALE MEDIA

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

FURIA OP FACEBOOK

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart