Missie

Missie

Furia is een onafhankelijke, pluralistische denktank van individuele vrouwen die zich feministisch en maatschappijkritisch opstellen. Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving, zonder armoede, ongelijkheid en discriminatie. Furia vertrekt daarbij zoveel mogelijk vanuit de échte levens van vrouwen. Het persoonlijke is voor Furia politiek.

Voor Furia is emancipatie een voortdurend proces dat meerstemmig wordt ingevuld. Dé vrouw bestaat niet, dé vrouwenemancipatie of hét feminisme al evenmin. Gelijkheid, vrijheid en solidariteit schragen het feminisme dat Furia voorstaat. Streven naar gelijkheid betekent werken aan een kansenrijke samenleving voor iedereen, ongeacht sekse, handicap, sociale afkomst, etnisch-culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, genderexpressie, gezondheid... Vrijheid houdt in dat vrouwen zélf kunnen beslissen hoe ze leven: hoe ze werken, wie ze liefhebben, of en wanneer ze kinderen krijgen, hoe ze zich kleden...  Vanuit een solidaire houding brengt Furia de posities en bekommernissen van zo veel mogelijk vrouwen in rekening. In dialoog en met respect voor verschillende meningen en stemmen.

Deze principes vormen de leidraad voor onze visies op geweld, werk, zorg, abortus, stereotypen, de hoofddoek enz. We vertrekken daarbij vanuit een kruispuntperspectief (je bent bijvoorbeeld vrouw, van Turkse origine, hoogopgeleid en hetero en die factoren samen beïnvloeden je maatschappelijke positie). En we werken de Furia-standpunten niet gewoon uit voor onszelf, uit interesse, maar om de samenleving in beweging te brengen. We mengen ons dus in het maatschappelijke debat. We stellen beleidssuggesties op voor overheden, nemen deel aan betogingen, steunen acties van andere organisaties. We leggen ons oor te luisteren en gaan in debat op onze eigen activiteiten. De jaarlijkse Vrouwendag van 11 november is de bekendste: een feministisch evenement dat elk jaar een andere stad aandoet, groeit van onderuit, en een heel diverse groep bezoekers een inspirerend programma biedt.

Bij Furia vinden feministen een plaats om samen te discussiëren, te netwerken en over te gaan tot actie. Al wie zich in onze missie herkent, is welkom om mee vorm te geven aan de standpunten en activiteiten.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.