Netwerk

Netwerk

Vanuit onze visies op geweld, werk, zorg, abortus, stereotypen, de hoofddoek en vanuit een kruispuntperspectief ontstonden in de loop der jaren verschillende projecten in samenwerkingsverband. Met deze projecten en acties willen wij de samenleving in beweging brengen. 

FURIA OP SOCIALE MEDIA