Hoe werken we?

Hoe werken we?

Furia is een feministisch platform voor maatschappijkritische vrouwen (v/x) die willen denken én doen. De actieve leden van Furia waken over de missie van Furia en zetten de inhoudelijke koers van de organisatie uit. Ze treffen elkaar elke eerste donderdag van de maand voor overleg en discussie over thema’s die ze zelf vastleggen. Het Furia-lokaal in het Brusselse Amazone-gebouw is het kloppende hart van de organisatie. De drie stafleden werken er en de meeste vergaderingen vinden er plaats (al doen we ook Antwerpen en Gent aan).

Furia is een vrijwilligersorganisatie. Alle Furia’sters zijn op individuele basis lid van de organisatie. Ook als ze actief zijn in een andere organisatie, vertegenwoordigen ze bij Furia alleen zichzelf. Op die manier kan Furia snel een standpunt innemen: posities moeten niet worden afgetoetst bij een achterban. Furia kan daarbij een diversiteit aan expertises meenemen van haar leden, staf en ruimere netwerk.

Furia wordt mee gedragen door drie stafleden. Zij staan in voor het secretariaat van de organisatie, laten het geluid van Furia verder klinken in werk- en actiegroepen en maken Furia zichtbaar op het wereldwijde web. Ze werken ook allerhande activiteiten uit, van de jaarlijkse Vrouwendag tot acties en debatavonden. Naast leden en staf is er een raad van bestuur, die de werking ondersteunt.

FURIA OP SOCIALE MEDIA