Standpunten
Furia

Furia

Het verbeeld feminisme van Griet Vandermassen

Is Griet Vandermassen zo onzeker over haar ideeën dat ze een verbeeld feminisme in stelling moet brengen? In het interview in Zeno (DM 20/04) trekt ze van leer tegen een ‘klassiek feminisme’. Een feminisme dat vrouwen zogezegd voorschrijft wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen en hen in de rol plaatst van weerloze poppetjes zonder eigen wil.

De rode draad van het feminisme – dat veel verschillende vormen kent - is nochtans net een pleidooi voor maximale vrijheid en ontplooiingskansen. Of het nu gaat om het speelgoed van je voorkeur of het aantal sekspartners, de manier waarop je je kleedt, de hoeveelheid zorg die je opneemt of het beroep dat je uitoefent. Net het omgekeerde dus van het voorschrijffeminisme dat Vandermassen uitvindt.

Vandaag is die vrijheid er nog altijd niet. Vandermassen wijst daar zelf op wanneer ze het heeft over de dubbele seksuele moraal of over de jongen die het risico loopt gepest te worden als hij in prinsessenjurk naar school wil. Dat heeft alles te maken met cultureel geconstrueerde ideeën over vrouwelijkheid en mannelijkheid, over wat hoort voor meisjes en jongens. Lijden wij aan ‘bio-aversie’ omdat we dat analyseren, aan de kaak stellen en willen veranderen?

Het is best een interessante vraag of de dubbele seksuele moraal en het daarop gebaseerde gedrag van vrouwen en mannen biologisch of maatschappelijk bepaald is. Maar wat ons vooral interesseert, is dat morele standaarden - gelukkig maar - veranderbaar zijn. Die veranderingen worden maatschappelijk gestuurd en kunnen op vrij korte termijn oude stereotypen en structurele barrières effectief slopen.

De manier waarop Vandermassen de discussie over deeltijds werk voorstelt, is ronduit beschamend. Ze doet alsof het ‘klassiek feminisme’ ontkent dat vrouwen keuzevrijheid hebben. Vrouwen kiezen wel degelijk vaak voor deeltijds werk. Maar ze kiezen binnen het maatschappelijk beperkend kader van onder meer een gesegregeerde arbeidsmarkt, tekorten in de kinderopvang, onaangepaste werktijden en de druk om zowel een inkomen te verwerven als voor het gezin te zorgen. Uiteraard zijn er vrouwen die deeltijds werk als een goede oplossing ervaren, maar er zijn er aantoonbaar veel die onvrijwillig of noodgedwongen deeltijds werken. Dat verwijten wij die vrouwen niet. De vrouwenstaking van 8 maart wilde net de onzichtbare zorgarbeid van vrouwen belichten.

Feminisme ziet zorg als een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil net dat iedereen de keuze kan maken om ook te zorgen. Ook alleenstaande ouders die nog veel meer vastlopen in de ratrace van combinatie van arbeid en gezin, maar zich financieel geen zorgverlof kunnen veroorloven. En ook mannen. Uit de steeds luider klinkende roep van vaders voor een uitbreiding van het geboorteverlof en hun verhalen over de moeilijkheden die ze ondervinden bij het opnemen van zorgverloven, blijkt trouwens hoezeer zorgen geen genetische voorbestemdheid van alleen vrouwen is, maar een universele menselijke behoefte.

Het zijn niet ‘de feministen’ die voltijds werken als dé oplossing naar voor schuiven. Evenmin schikken we ons in het overwicht van vrouwen in deeltijdse arbeid. Daarvoor weegt deeltijds te zwaar op de financiële zelfstandigheid van vrouwen. Wat veel feministen willen, is een samenleving die zo is georganiseerd dat het verwerven van een volwaardig inkomen voor vrouwen en mannen hand in hand kan gaan met tijd voor zorg en andere engagementen. Bijvoorbeeld door een kortere werkweek met loonbehoud (Furia / Vrouwen Overlegkomitee pleit daar nota bene al bijna 50 jaar voor). Zo krijgt iedereen de kans om én te zorgen én financieel onafhankelijk te zijn. Het is dé maatschappelijke voorwaarde opdat vrouwen en mannen echt vrije keuzes kunnen maken.

Ook als het over geweld gaat, heeft Vandermassen oogkleppen op. Na #MeToo verbaast het dat Vandermassen helemaal niet denkt aan geweld als één van de mogelijke verklaringen waarom jongens wel en meisjes niet ingaan op het voorstel om met een onbekende het bed in te duiken. De loskoppeling van seks en macht bij seksueel geweld miskent decennia criminologisch onderzoek.

Bovendien is de bewering dat mannen het niet zo erg vinden als een vrouw zich opdringerig gedraagt een kaakslag voor mannelijke slachtoffers. Daarom is het zo belangrijk om jongens en meisjes niet zozeer te leren dat ze anders in elkaar zitten, maar net wel dat niemand het leuk vindt als iemand zich opdringerig opstelt.

Feminisme heeft ook helemaal geen aversie van biologie, zoals Vandermassen meent. Integendeel, feministen wijzen net op de risico’s van blindheid hiervoor. Zo missen artsen sommige ziektepatronen of schatten ze die fout in omdat ze zich bij vrouwen anders manifesteren. De farmaceutische sector test medicatie liever niet op vrouwen vanwege de hormonale invloed van de menstruatiecyclus, maar nadien gebruiken natuurlijk ook vrouwen die medicijnen. De auto-industrie voerde tot voor kort enkel testen met dummies op mannenmaat uit, waardoor vrouwen bij ongevallen meer risico op blessures lopen.

Waar feminisme wel moeite mee heeft, is de blindheid voor de maatschappelijke inbedding van de biologie. Net zoals elke wetenschap is biologie niet geheel waardenvrij. Zo werden decennia geleden hele andere conclusies verbonden aan het gegeven van over een baarmoeder te beschikken. Het zou Vandermassen sieren mocht ze de kennis raadplegen die hierover binnen gender- en diversiteitsstudies ontwikkeld wordt aan haar eigen instelling, de UGent.

Tegelijk stemt die evolutie in de sociaal-biologische verklaringen ook optimistisch. Het toont net hoe veranderlijk ideeën kunnen zijn die aan biologie gekoppeld worden. De nieuwe rollen die vrouwen en mannen bevechten in de samenleving, zetten telkens opnieuw die eeuwenoude opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid op de helling. Moderne feministen houden daar rekening mee. Misschien kan Vandermassen dat in de volgende heruitgave van haar boek ook doen?

 

Een ingekorte versie van deze opinie verscheen op www.demorgen.be op 24/03/2018.

"De discussie naar aanleiding van de video zegt iets over hoe ongelooflijk moeilijk het is om je als vrouw 'goed' te kleden. Wat vrouwen ook aantrekken, hun uiterlijk wordt altijd gelabeld en genormeerd. Het bekritiseren van het uiterlijk van vrouwen is een eeuwenoude manier om ze te disciplineren en te reguleren. Om ze in toom te houden."

Furia schreef een opinie in De Wereld Morgen na de discussie rond het verkiezingsfilmpje van enkele vrouwelijke N-VA koptstukken.

 

Geen feminisme zonder antiracisme. Kom samen met Furia op zondag 24 maart meestappen in de nationale betoging tegen racisme en onderteken het eisenplatform om jouw stem te laten horen. Stop racisme! Samen staan we sterk tegen haat!

Facebook: Nationale betoging tegen racisme

De Vrouwenstaking wou laten voelen hoeveel het werk van alle vrouwen waard is. Hierbij mogen we zeker niet het vele, vaak onbetaalde werk van vrouwen met een migratieachtergrond vergeten. Met dit opiniestuk roepen het Minderhedenforum, Ella en Furia op tot een ambitieus doelgroepenbeleid. 

 

De bergen werk die vrouwen verzetten, worden helaas te vaak genegeerd - Knack

 

Furia zet samen met Assez is Genoeg op Internationale Vrouwendag een hindernissenparours op in Antwerpen. Het hindernissenparcours symboliseert de vele horden in de loopbanen van vrouwen: deeltijds werk (44% vrouwen tegenover 11% mannen), loonkloof (20%)... Daar bovenop komen de pensioenhervormingen van de regering die de voorwaarden nog strenger maakten. In het bijzonder wie een onderbroken loopbaan heeft, wordt geraakt. Dat zijn niet alleen, maar wel vooral vrouwen.

Niet zomaar een keuze

Eén vierde van de deeltijds werkenden vindt geen voltijds werk. Onvrijwillig deeltijds werk is courant in sectoren zoals de retail en schoonmaak. Werkgevers wilen kunnen spelen met flexibele roosters. De wachtlijsen in de kinderopvang, voor mensen met een beperking en bejaarden raken maar niet opgelost. Klassieke rolpatronen in combinatie met een hardnekkige loonkloof maken dat het vooral vrouwen zijn die hun betaalde arbeid terugschroeven om die zorg op te nemen. 

Ondermaatse pensioenen

Aan het eind van een een loopbaan waarin vrouwen voortdurend jongleren met betaald werk en onbetaalde zorg krijgen ze de rekening gepresenteerd. Eén op drie vrouwen moet het rooien met een pensioen van minder dan 750 euro. Maar één op vijf mannen zit in hetzelfde schuitje. Gemiddeld hebben gepensioneerde vrouwen 1/3 minder pensioen. Hun pensioen bedraagt gemiddeld 810 euro. 

Praktisch

Het hindernissenparcours van Assez is Genoeg wordt opgesteld tussen 16 en 17 uur op het theaterplein in Antwerpen. 

08 januari 2019 om 15u00

Memorandum verkiezingen 2019

Alhoewel gelijkheid v/m in de grondwet verankerd is, valt er nog flink wat werk te verzetten eer ze effectief verwezenlijkt is op Vlaams en federaal niveau. Beleidsmakers kunnen hier een reeël verschil maken. Zeker wanneer ze aandacht hebben voor de wijze waarop gender tegelijkertijd met etnische afkomst, sociaaleconomische klasse, seksuele oriëntatie geloof/levensbeschouwing, leeftijd en gezondheid... de levens en kansen van mensen beïnvloeden.

 

13 december 2018 om 15u54

Herbeleef de Vrouwendag 2018

Eén jaar na #MeToo is het tijd voor actie. Op de Vrouwendag van 11/11/2018 stelde Furia een batterij maatregelen voor om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken. Ons eisenpakket kun je hier lezen.

Voor een terugblik op deze Vrouwendag is er het fotoalbum op Facebook en de aftermovie!

Veel kijkplezier en graag tot 11 november 2019!

Eén jaar na #MeToo is het tijd voor actie. Op de Vrouwendag van 11/112018 stelde Furia een batterij maatregelen voor om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken.Figuur 2

Wilt u zich op gemeentelijk of stedelijk niveau inzetten voor meer gelijkheid v/m/x? Een slimme zet! Het is een thema waarmee u voor burgers het verschil kan maken. Furia biedt in dit memorandum alvast tien keer inspiratie: van kleine acties tot een breder beleid.

12 juni 2018 om 10u08

Vrouwendag 2018 Brussel

Eén jaar na #MeToo is het tijd voor actie.
Op de Vrouwendag van 11/112018 stelde Furia een batterij maatregelen voor om seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken.
 
De 47ste Nationale Vrouwendag op 11 november 2018 vindt dit jaar plaats in Gemeenschapscentrum De Kriekelaar in Schaarbeek.
Het resultaat na een jaar overleg met tal van partners is opnieuw een feministisch evenement om u tegen te zeggen.
Op de Vrouwendag is iedereen welkom, vrouw, man, x… die geïnteresseerd is in feminisme, emancipatie, gelijkheid en solidariteit. 
's Avonds voorzien we ook een avondprogramma in Cinema Palace.
Het programma vind je alvast hieronder. Of volg alle nieuws via het facebook-event.
 Voor de workshops en lezingen met een kleinere capaciteit kun je online inschrijven voor de helft van de plaatsen. De andere helft is beschikbaar voor mensen die niet vooraf kunnen/willen inschrijven.

flyer print DEF 1 flyer print DEF 2 

Designed by Grafik  - Wijziging sinds verspreiding Flyer: Introductie film begint om 19:00, de film om 19:30.

Programma vrouwendag 2018

11.00 - 12.00 Keynote Hannah Helseth 'Combatting sexual harassment in a multicultural society'
Scandinavische landen scoren hoog op gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Toch ontsnapt ook Noorwegen niet aan #metoo. Hoe komt dat? Hoe zorgen we ervoor dat de stem van alle vrouwen gehoord wordt en niet alleen van de meest geprivilegieerden onder hen? En hoe kan een feministische strategie seksuele intimidatie uitroeien?
Hannah Helseth is een Noorse sociologe, onderzoekster en schrijfster die samen met collega Anja Sletteland net een boek uitbracht over seksuele intimidatie: “I wish I had said - A handbook against sexual harassment”. Haar academisch onderzoek focust op de beeldvorming van de strijd voor vrouwenrechten door moslims in de media.
 
  HannahH foto
Les pays scandinaves ont un niveau élevé d'égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, la Norvège n'échappe pas non plus à #metoo. Pourquoi ça? Comment pouvons-nous nous assurer que les voix de toutes les femmes sont entendues et pas seulement les plus privilégiées d'entre elles? Et comment une stratégie féministe peut-elle éliminer le harcèlement sexuel?
Hannah Helseth est une sociologue, chercheuse et écrivaine norvégienne qui, avec sa collègue Anja Sletteland, vient de publier un livre sur le harcèlement sexuel: "I wish I had said - A handbook against sexual harassment". Ses recherches universitaires portent sur l'image de la lutte des musulmans pour les droits de femmes dans les médias.

Scandinavian countries score high on equality between women and men. Yet Norway also does not escape #metoo. How did that happen? How do we ensure that the voices of all women are heard and not only the most privileged among them? And how can a feminist strategy eradicate sexual harassment?
Hannah Helseth is a Norwegian sociologist, researcher and writer who, together with her colleague Anja Sletteland, just published a book about sexual harassment: "I wish I had said - A handbook against sexual harassment". Her academic research focuses on the image of the struggle for women's rights by Muslims in the media.
 
English spoken. Met vertaling naar het Nederlands. Avec traduction en français
 
12.15 - 13.30 Feministische ontmoeting & uitwisseling La Grande Rencontre Feminist - The Big Feminist Encounter
Tal van organisaties zitten voor je klaar met een prikkelende vraag. Praat, deel, luister en maak kennis met de andere bezoek.st.ers. Je kan aanschuiven aan de tafel van je voorkeur en doorschuiven naar keuze. Iedereen welkom.
 
De nombreuses organisations sont prêtes à vous poser une question stimulante. Vous pouvez aussi simplement écouter. Ou faire connaissance avec les autres visiteurs et visiteuses. Tu peux rejoindre la table de ta préférence et passer à la prochaine table comme tu veux. Tout le monde est le bienvenu.
 
Many organizations are ready for you with a stimulating question. You can also just listen. Or get to know the other visitors. You can sit down at the table of your preference and go to the next table as you choose. Everyone is welcome. 
 

Lunch wordt voorzien door - Le déjeuner est fourni par - Lunch is served by We Exist: 'made by Syrians, for everyone'
Zoet wordt geserveerd door - Desserts sont fournis par - Sweets are served by The Itinerant Cook

 
14.00 - 17.30 Debatten, workshops en film: 
 14.00 - 15.30 #MeToo één jaar later 
De hashtag #MeToo zorgde voor een tsunami op sociale media en zindert nog steeds na. Honderden vrouwen deden hun verhaal. Schrijnende situaties in zowat alle sectoren, van sport tot kunst, kwamen aan het licht. Eén jaar later stellen we ons de vraag: Was 2017 een kantelpunt? En wanneer zal  #metoo meer zijn dan een alsmaar luider klinkende alarmbel?
 
Panel:
- Semiye Tas (Psychiatrisch verpleegkundige, Klinisch seksuologe en vroedvrouw in Schaarbeek)
- Ellen Sleeuwaert (Voorzitster çavaria vzw en politiek verantwoordelijke Regenbooghuis Limburg)
- Koen Dedoncker (Voorzitter Men Engage Vlaanderen en stafmedewerker Beweging tegen geweld - vzw Zijn)
- Marijke Weewauters (Diensthoofd van het federaal steunpunt gendergeweld, IVGM).
Moderatrice: Sophie Withaeckx (Coördinator RHEA, Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit, VUB)
We sluiten dit debat af met SLAM va Maravilha Munto, Vice-kampioene op het Belgisch kampioenschap Slam Poetry 2018. i.s.m. URBAN Woorden
 
 
14.00 - 15.30 Workshop fysieke weerbaarheid - Organisatie: Fempower, met Pina Nanu en Ines Conderaerts van begeleidersgroep RefleXX*
Seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen, schunnige geluiden, intimidatie, achtervolging… Talloze vrouwen worden er op straat, in café, op het openbaar vervoer of op het werk mee geconfronteerd. Vaak weten ze niet goed hoe te reageren. In deze workshop krijg je tal van tips en tools die wél werken. Je leert met krachtige en duidelijke woorden en lichaamstaal een confrontatie aangaan. Je krijgt ook enkele efficiënte, fysieke technieken aangeleerd, mochten woorden niet voldoende zijn.  
 
Deze workshop is enkel toegankelijk voor vrouwen.
 
14.00 - 15.30 Zaghrata: Film 'Le cadeau' (Franstalig, Engelstalig ondertiteld) met nabespreking (in Nederlands, Frans en Engels) 
De film Le Cadeau (2018) is een eerbetoon aan de 'youyou' (in het Frans) of de 'zaghareed' (in het Arabisch). Deze schrille trilklank wordt gebruikt door vrouwen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Sub-Sahara Afrika en andere landen om vreugde en andere intense emoties uit te drukken. Vandaag kan je de kreet ook hier meer en meer horen. Deze film volgt vier vrouwen die vertellen over hun persoonlijke relatie tot de youyou. De kreet blijkt een voertuig van vezet en solidariteit tussen vrouwen.
Een film van Myriam Van Imschoot, een Brusselse performance kunstenares en filmmaakster.
 
Maximum 20 deelnemers. Enkel vrouwen. De locatie van deze workshop is helaas niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. 
 
Le film Le Cadeau est un hommage au 'youyou' ou 'zaghareed' (en Arabe). Ce son strident et vibrant est utilisé par les femmes au Nord d'Afrique, le Moyen orient, l'Afrique subsaharienne et autre pays pour exprimer la joie et autres émotions intenses. Aujourd'hui, le cri sons ici de plus en plus. Ce film suit quatre femmes qui racontent de leur propre relation au youyou. Le cri semble une expression de résistance et solidarité entre femmes.
 
Langue: film en Français, sous-titré en Anglais. Discussion en Français, Néerlandais et Anglais
Maximum 20 participants. Seulement femmes. Pas accessible pour utilisateurs des fauteuils roulants
 
The movie Le Cadeau is honoring of 'youyou' (French) or 'zaghareed' (Arabian). This shrill vibrating sound is used by women in the North of Africa, the Middle East, Sub-Sahara Africa and other countries to express joy and intense emotions. Today, the sound can be noticed here more and more. This movie follows four women who tell about their personal relation with youyou. The cry turns out contending resistance and solidarity between women.
 
Language: movie in French with English subtitles. Discussion in French, English and Dutch
Maximum 20 participants. Women only Not accessible for people using a wheelchair 
 
15.45 - 17.15 Feminisme en antiracisme 
Mechanismen van privilege en discriminatie geven vorm aan de ongelijkheid in onze samenleving. Hoe kunnen solidariteit en mensenrechten een antwoord bieden? Ons panel exploreert het ongelijkheidsvraagstuk in het huidige politieke klimaat.
 
Panel:
- Anya Topolski (filosofe)
- Ikrame Kastit (co-coördinator van Uit De Marge VZW &  lerend netwerk meisjeswerking)
- Fatiha Dahmani (LBC-NVK sector onthaalouders)
- Sabrine Ingabire (mensenrechtenactiviste, studente rechten en journaliste).
Moderatrice: Ayse Yigit zorgt voor een mooie balans van de stemmen.
 
15.45 - 17.15 Over mijn lijf: sekswerk, draagmoederschap en borstmelkdonatie herbekeken
Bij sekswerk, draagmoederschap en borstmelkdonatie zetten vrouwen hun lichaam letterlijk aan het werk. Daar zijn heel verschillende morele oordelen over. Sommigen willen sekswerk zien verdwijnen omdat het vrouwen onderdrukt. Draagmoederschap moet dan weer vooral vrijwillig zijn. En met borstmelkdonatie toon je je dienstbaar omdat je moeders en hun baby’s uit de nood helpt. Van waar komen die verschillen? Wat zou er veranderen mochten we werken met je lijf meer bekijken als ander werk?
 
Panel:
- Siggi Vertommen (Furia / Marie Curie Fellow King’s College Londen)
- Katleen Peleman (Ghapro, hulpverlening aan sekswerkers)
- Lien Verdickt (lactatiedeskundige Groei Gent).
- Blogster Noëmi Willemen (le coeur à marée basse) sluit af met enkele feministische bedenkingen
Moderatrice: Aimée-Fidèle Mukunde (Multilingual presentratrice/moderatrice, Brusselwerking Minderhedenforum, projectcoördinator Cood)
 
15.45 - 17.15 Zaghrata: Film 'Le cadeau' (Franstalig en Engelstalig ondertiteld) en nabespreking - Organisatie: De Kriekelaar
De film Le Cadeau (2018) is een eerbetoon aan de 'youyou' (in het Frans) of de 'zaghareed' (in het Arabisch). Deze schrille trilklank wordt gebruikt door vrouwen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Sub-Sahara Afrika en andere landen om vreugde en andere intense emoties uit te drukken. Vandaag kan je de kreet ook hier meer en meer horen. Deze film volgt vier vrouwen die vertellen over hun persoonlijke relatie tot de youyou. De kreet blijkt een voertuig van vezet en solidariteit tussen vrouwen.
Een film van Myriam Van Imschoot, een Brusselse performance kunstenares en filmmaakster.
 
Maximum 20 deelnemers. De locatie van deze workshop is helaas niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel. 
 
Le film Le Cadeau est un hommage au 'youyou' ou 'zaghareed' (en Arabe). Ce son strident et vibrant est utilisé par les femmes au Nord d'Afrique, le Moyen orient, l'Afrique subsaharienne et autre pays pour exprimer la joie et autres émotions intenses. Aujourd'hui, le cri sons ici de plus en plus. Ce film suit quatre femmes qui racontent de leur propre relation au youyou. Le cri semble une expression de résistance et solidarité entre femmes.
 
Langue: film en Français, sous-titré en Anglais. Discussion en Français, Néerlandais et Anglais
Maximum 20 participants. Pas accessible pour utilisateurs des fauteuils roulants
 
The movie Le Cadeau is honoring of 'youyou' (French) or 'zaghareed' (Arabian). This shrill vibrating sound is used by women in the North of Africa, the Middle East, Sub-Sahara Africa and other countries to express joy and intense emotions. Today, the sound can be noticed here more and more. This movie follows four women who tell about their personal relation with youyou. The cry turns out contending resistance and solidarity between women.
 
Language: movie in French with English subtitles. Discussion in French, English and Dutch
Maximum 20 participants. Not accessible for people using a wheelchair 
 
15.45 - 17.15 Terugspeeltheater - Begeleiding door Sara Avci, Palhik Mana vzw
De spelleidster nodigt je uit om jouw ervaring van deze Vrouwendag te vertellen. De spelers van Phalik Mana brengen het direct in beeld via uiteenlopende spelvormen en improvisatie. Deel jij hier jouw ervaringen op de Vrouwendag? Jouw verhaal kan iemand anders prikkelen om ook haar verhaal te vertellen. Op die manier bouwen we aan een gedeeld Vrouwendagverhaal.
 
Met steun van Zonta Brussel
 
15.45 - 17.15 Autodéfense verbale pour femmes - Organisation: Garance
Laura de Garance asbl vous apprenez, de manière interactive et ludique, comment reconnaître différents types d’agression et comment y adapter notre réaction. Parce que ce n’est jamais agréable de se sentir agressée, la gestion des émotions est également un point important. De cette manière, vous restez capables de réagir, au lieu d’être tétanisées de peur ou de voir rouge de colère. Dans des jeux de rôles et exercices pratiques, nous pratiquons des poses de limites claires et efficaces.
 
Accès seulement pour femmes.
 
15.45 - 17.15 Workshop fysieke weerbaarheid Organisatie: Fempower, met Pina Nanu en Ines Conderaerts van begeleidersgroep RefleXX*
Seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen, schunnige geluiden, intimidatie, achtervolging… Talloze vrouwen worden er op straat, in café, op het openbaar vervoer of op het werk mee geconfronteerd. Vaak weten ze niet goed hoe te reageren. In deze workshop krijg je tal van tips en tools die wél werken. Je leert met krachtige en duidelijke woorden en lichaamstaal een confrontatie aangaan. Je krijgt ook enkele efficiënte, fysieke technieken aangeleerd, mochten woorden niet voldoende zijn.  
 
Deze workshop is enkel toegankelijk voor vrouwenDit lokaal is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Kies in dat geval voor de eerste sessie.
 
 17.30 - 18.00 Slotwoord

Doorlopend: babbelbox, expo "Intimités / Intimacies" van Julie Pernet en tentoonstelling 'Wat droeg je die dag?'
Feministische literatuur vind je bij boekhandel De groene Waterman.
Monika Triest signeert er haar boek 'Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn? Een geschiedenis van het feminisme in België'. En Veerle Janssens haar boek 'Vrouw aan de piano', het relaas van een bewogen jaar aan de hand van pianostukken van vergeten vrouwelijke componistes.
(Betalen bij de Groene Waterman kan enkel cash, met payconiq of via de bankcontact-app op je gsm)

Deuren open vanaf 10.30
Alle debatten en workshops zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel, tenzij anders aangegeven.
Kinderopvang wordt voorzien van 10u30 tot 18u voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.
 
Vooraf inschrijvingen voor de workshops zijn afgesloten, er is overal nog plaats de dag zelf, graag tot zondag!

19.00 - 21.30 Film: ‘Margarita with a straw’ met introductie door Dames Draaien/Elles Tournent (NL/FR/ENG) Dit gaat door in Cinema Palace.  TICKETS
Laila is geboren met een hersenverlamming en is een jonge studente aan de Universiteit van Delhi. Ze probeert zo zelfstandig mogelijk te leven. Als ze het aanbod krijgt om naar de universiteit van New York te gaan, grijpt ze die kans dan ook met beide handen. Tijdens een betoging botst Laila op Khanum, een aantrekkelijk, Pakistaans-Bengaals, blind meisje.

FB banner


LOCATIE

Locatie dagprogramma
Gemeenschapscentrum De Kriekelaar
Gallaitstraat 86
1030 Schaarbeek
Bereikbaarheid met openbaar vervoer:
station Brussel Noord (1,2km of 15 min te voet)
tram 55 halte Rubens 
 
Locatie avondprogramma
Cinema Palace
Anspachlaan 85
1000 Brussel
Bereikbaarheid met openbaar vervoer:
station Brussel Centraal (750m of 9 min te voet)
Tram 3 en 4, halte Beurs
Vanaf De Kriekelaar: loop 750m naar tramhalte Thomas in de 
  Vooruitgangstraat, neem daar Tram 3 richting Churchill,
  stap af aan halte Beurs.

 

Pagina 10 van 15

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

FURIA OP FACEBOOK

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart