Standpunten

Toon items op tag: vrouwendag

14 september 2021 om 21u41

Dit was de 50ste nationale Vrouwendag!

Voor de 50ste keer organiseerde Furia vzw op 11 november de nationale Vrouwendag. Sinds 1972 is dit een vaste afspraak voor al wie uitkijkt naar uitwisseling, inspiratie en ontmoeting rond gelijkheid v/x/m. Een dag van sleutelen aan een betere en meer gelijke samenleving. Een dag om ervaringen en dromen te delen. Een dag met een grote inbreng vanuit de gaststad en de vele vrijwilligers die het programma mee vormgeven. Een dag die de bezoekers onderdompelt in een meerstemmig feminisme en laat kennismaken met tal van vrouwenorganisaties. 

Dat kwam allemaal aan bod op deze 50ste editie! Met gevestigde waarden en nieuwe stemmen blikten we terug op een halve eeuw feministisch engagement en verkenden we ideeën voor de toekomst. Herontdek hieronder het uitgebreid programma en herbekijk de Intergenerationele gesprekken of de lezing van keynote speaker Tithi Bhattacharya met een contextuering van meer lokale feministe Anja Meulenbelt.

De Vrouwendag ging dit jaar door in het Provinciehuis, Leuven. Blijf je graag op de hoogte van de volgende locatie? Hou onze website in de gaten en volg ons op sociale media!

Deze Vrouwendag is een organisatie van Furia in samenwerking met een lokaal platform van Leuvense vrouwen en organisaties en met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen, het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren en Stad Leuven.

Herbekijk

Keynote Tithi Bhattacharya

Herbekijk de volledige lezing hier.

Prof. dr. Tithi Bhattacharya verbindt feministische theorie en actie aan belangrijke hedendaagse debatten en bewegingen zoals het postkolonialisme, racisme, noord-zuid-verhoudingen en nieuwe sociale kwesties als gevolg van de voortschrijdende globalisering. 

Ze is uiterst goed geplaatst om de bestaande feministische theorie en analyse en dan vooral de voor de tweede feministische golf doorslaggevende analyse van reproductieve arbeid* te verrijken met de ervaringen van diverse minderheidsgroepen. (*de uitbreiding van wat als ‘arbeid’ benoemd en betaald wordt van arbeid geleverd om geld te verdienen naar arbeid als de belangrijke bijdrage die dag in dag uit en doorgaans door vrouwen geleverd wordt om te zorgen, zowel voor kinderen, zieken en ouderen, als voor de gemeenschap en buurtnetwerken en last but not least voor de ons omringende leefruimte en milieu).

Tithi Bhattacharya schreef samen met Nancy Fraser en Cinzia Arruzza  Feminisme voor de 99%, een Manifest

Terwijl Tithi Bhattacharya het wereldwijde plaatje belicht, zal feministe van het eerste uur Anja Meulenbelt aansluiten met haar kijk op vijftig jaar feministische strijd in de Lage Landen en Europa. Haar boek De Schaamte Voorbij lag op de nachtkastjes van menig jonge vrouwen net zoals het gelezen werd in werkgroepen allerhande. Ook vandaag bundelt ze al haar krachten en expertise in publicaties als het recente Brood en Rozen waar ze pleit voor een verbinding van diverse strijden. Sinds enkele jaren zet ze zich in voor de steeds groeiende groep alleenstaande moeders, onder andere via de groep Single Super Mum.

In samenwerking met / En collaboration avec / In collaboration with: Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren.

Taal: Engels, met vertaling naar het Nederlands

Panelgesprek: Intergenerationele gesprekken en Strijdmoment

Herbekijk het volledig hier.

Feministen van de tweede golf en jonge feministen wisselen met elkaar uit over verschillende thema’s. Hoe zijn visies, acties en uitdagingen geëvolueerd tussen 1970 en vandaag? Per thema nodigden we een duo uit. Marijke Colle en Rebecca van Sluijs wisselen uit over lichamelijkheid, Samira Azabar en Ida Dequeecker hebben het over solidariteit tussen feministische groepen en andere emancipatiebewegingen. Noëmi Willemen en Anja Meulenbelt verdiepen zich in de maatschappelijke betekenis van moederschap en feministische visies op reproductieve arbeid. Moderatrice Siggi Vertommen leidt de gesprekken in goede banen, in combo met MC Sarah Bekambo.

 • Marijke Colle: biologe, maakte deel uit van de Dolle Mina Gent, is ecofeministe en lid van de SAP en haar vrouwenwerking FeMiNiSmE YeAh
 • Rebecca van Sluijs: juriste en hoofdredactrice van Spijker Magazine, een gratis online magazine over gender(on)gelijkheid in België, het werk van gedreven vrijwilligers. De laatste editie TABOES is ook op papier verkrijgbaar.
 • Samira Azabar: sociologe en onderzoekster in politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Lid van BOEH! (Baas over eigen hoofd)
 • Ida Dequeecker: maakte deel uit van Dolle Mina en de fem-soc, is lid van Furia en van Baas Over Eigen Hoofd!
 • Anja Meulenbelt: Nederlands feministe, publiciste, moeder en politica. Zij schrijft nu haar 50ste boek. Enkele titels van haar hand: De schaamte voorbij, Het beroofde land, Feminisme, terug van nooit weggeweest en Brood en Rozen: over klasse en identiteit.
 • Noëmi Willemen: historica, doet onderzoek naar de geschiedenis van moederen in de 20e eeuw, is assistant aan de Ecole de Sexologie et Sciences de la Famille (UCLouvain) schrijft en tekent over moederen en feminisme op @lecoeuramareebasse

Furia-lid en activiste Siggi Vertommen doet postdoctoraal onderzoek naar de politieke economie van wereldwijde vruchtbaarheidsketens aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies van de Universiteit Gent.

Sarah Bekambo begon als Spoken Word artiest, maar wil geen grenzen stellen aan de kunstvormen die ze uitoefent. Ze stapte al snel in de theater- en muziekwereld. Onlangs bracht ze haar eerste documentaire Candles Won’t Cut It uit. Ze zal altijd bezig blijven maar ze staat tegelijk ook stil. Stil bij wat er rondom haar gebeurt. Dit vertaalt zich in (zelf)kritische teksten.

Sarah hield het tempo erin, gooide vragen in het publiek en nam ons mee doorheen deze Vrouwendag.

In samenwerking met Trill vzw

Strijdmoment: voorstelling van de eisen van deze Vrouwendag

Direct na de Intergenerationele gesprekken volgt het Strijdmoment. Op dezelfde link kan je het herbekijken. Start om 1:47:00. Het eisenpakket van deze Vrouwendag is net zoals de visietekst te downloaden onderaan deze pagina!

 

... en herontdek

Download onderaan deze pagina het gehele programmaboekje!

50ste Overzicht Programma 2021

 

Ook dit stond op het programma van deze Vrouwendag:

Boekenstand De Groene Waterman en meer

Snuisteren in feministische boeken kon volop aan de boekenstand van De Groene Waterman. Boeken van de spreeksters van deze Vrouwendag waren er te vinden: Feminisme voor de 99%, een manifest van onze keynote speaker Tithi Bhattacharya (samen geschreven met Cinzia Arruzza en Nancy Fraser); Brood en rozen: over klasse en identiteit, De Schaamte voorbij van Anja Meuelenbelt en veel meer!

Ook Sesa, die de Slamworkshop voor zich nam, zat er met haar gedichtenbundels en Spijker Magazine met een papierenversie van hun laatste uitgave TABOE!

Durf jij te spreken over stereotypen? 

Enkele Furia-vrijwillig.st.ers zijn volop aan het werken aan een nieuw project: een podcast over stereotypen! Bezoek.st.ers konden tijdens de middagpauze even binnen wandelen en het onbespreekbare bespreekbaar maken: betrappen we onszelf soms op stereotiep denken? Hoe gaan we daar mee om? Hoe pakken we onze eigen vooroordelen aan? Een project dat nog een staartje zal krijgen...

Wereldcafé: Seksualiteit, body positivity en body neutrality

Aan kleine tafels kwamen verschillende thema’s aan bod in verband met lichaam en seksualiteit, body positivity en body neutrality. Aan de hand van tekst en beeld openden we het gesprek over leeftijdsdiscriminatie, vrouwen met een handicap (bv. hoe ze als aseksueel gezien worden en de consequenties daarvan) en de link tussen racisme en fatphobia. Bezoekers konden aanschuiven en en bouwden samen kennis op over deze drie thema’s. 

 • Vrouwen met een handicap: Ann Van den Buys is voorzitter en één van de oprichtsters van Persephone vzw, de eerste en nog steeds enigste vereniging voor vrouwen met een handicap, opgericht in 1995. Hun Facebookpagina vind je hier.
 • Fatphobia, racisme en body positivity: Philsan Osman (she/her) is student Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent, komt uit Somalië is aspirant schrijfster, activist en community builder.
 • Intimiteit op latere leeftijd: Sara De Vuyst doet postdoctoraal onderzoek in feministische en queer mediastudies aan de UGent en doceert er het vak ‘gender en diversiteit’. Katrien De Graeve is hoofddocent in de genderstudies aan dezelfde universiteit en onderzoekt als antropoloog ongelijkheden in de intieme sfeer. Beiden werken momenteel aan een studie over de seksualiteit van 50+ vrouwen.

Voorbereid door de Furia-jongeren, Persephone vzw en leden van de Leuvense vrijwilligersgroep.

Meer info hier op Facebook.

Inleefspel: Alleenstaande moeders

In de aanloop naar de Vrouwendag in Gent 2020 en nog in volle lockdown, werd heel snel duidelijk hoeveel de corona-periode heeft gevergd van elke ouder om zorg en werk gecombineerd te krijgen. Terwijl de media focuste op het klassieke plaatje van het (middenklasse)kerngezin bestaande uit tweeverdieners met kinderen, ging nauwelijks aandacht naar de vrouwen die het allemaal in hun eentje moesten klaren.

Met dit inleefspel kropen we in de huid van alleenstaande moeders en probeerden we zicht te krijgen op de drempels, obstakels en onbegrip waar ze telkens weer op stoten en vooral de weerslag ervan op hun welbevinden. Tijdens de nabespreking gingen we dieper in op welke structurele, economische en psychologische dimensies een rol spelen en zal tevens voldoende ruimte zijn voor de indrukken en mogelijk confronterende gevoelens die het oproept. Al dit steeds met de autonomie en zelfbeschikking van alleenstaande moeders als ons kompas.

Meer info hier op Facebook.

13.30 - 14.10u. & 14.20 - 15.00u. Workshop: Slam    

Poëzie rechtstreeks van de bron, je hart. Slam poetry brengt geschreven woorden tot leven. We zetten engagement, woede en hoop in woorden om. We leerden het brengen voor publiek en als men wou, kon je dat ook echt doen ‘s avonds, op het podium van de Vrouwendag. Spoken word artieste Sesa nam ons mee in de wereld van slam. Sesa, voluit Sefora Sam, begon aan haar schrijfverhaal van het moment dat ze kon schrijven. Ze heeft twee poëziebundels uit in eigen beheer: The Thrill of Victory (2016) en The Break Free (2020) die ook te vinden waren op de boekenstand.

www.poetrybysesa.com 

Instagram: @poetrybysesa

In samenwerking met Trill vzw.

Meer info hier op Facebook.

Stadswandeling

Annick Lombaert, gids bij Lots of Leuven leidde ons rond in de stad en dompelde ons onder in het leven van de eerste vrouwelijke studenten, de Porrekes, honderd jaar geleden.

Inhuldiging standbeeld van de onbekende oorlogsvrouw

Het standbeeld, ontworpen door beeldhouwster en Furia-lid Liliane Versluys, roept vrouwen op om zich actief in te zetten voor vrede. Door hun bijzondere kwetsbaarheid voor geweld in tijden van oorlog en conflict, zijn vrouwen de eerste belanghebbenden om te protesteren tegen oorlog en gebrek aan verdraagzaamheid. Er is een enorm potentieel om vrouwen te mobiliseren voor duurzame vredesopbouw.

Dit standbeeld is een initiatief van de Leuvense Vredesbeweging en werd gerealiseerd met steun van de stad Leuven en KU Leuven.  

Je kan het vinden op het Benedenplein - Zr. Jeanne Devosplein, net achter het station van Leuven.

Netwerking: Bondgenootschapstafels

Gelijkekansenorganisaties en andere middenveldorganisaties gingen in gesprek met bezoek.st.ers over visies, strategieën en knelpunten bij het bouwen aan een meer gelijke en solidaire wereld. Door uitwisseling aan deze tafels bouwen we aan kennis en strategie. De ideeën en tips werden geprojecteerd op een scherm en zijn hier terug te vinden.

Deelnemende organisaties en thema's:

Bondgenootschapstafels

Meer info hier op Facebook.

Workshop: 3 sessies Ba Duan Jin

Chinees-Leuvense vereniging Nihao Leuven organiseerde voor ons Ba Duan Jin-bewegingssessies.

Lesgeefster Yan Zhang nam ons mee in acht dynamische oefeningen met accent op rek- en strekoefeningen, en geeft uitleg. Deze meer dan duizend jaar oude Qigong-vorm wordt ook wel omschreven als Chinese Yoga.

In samenwerking met Nihao Leuven

Meer info hier op Facebook.

Docu: 50 jaar feminisme in beeld

Aan de hand van enkele documentaires legden we de brug tussen de jaren 1970 en nu. In Femhistories (2019) brengen Rita Van Gool en Iwona Pom de geschiedenis van het Leuvense feminisme tot leven. Dolle Mina, het lef om luidruchtig te veranderen (Annegriet Wietsma & Atria, 2010) kijkt terug op het feminisme van de jaren 1970 in Nederland. De clips Waiting for me (madame Ghandi, 2019) en La oltra mitad (Pilu Velver, 2019) zijn feministische energie in zang en beeld. Daarna was er een nabespreking met onder meer Els Flour, archivaris bij het AVG-Carhif en Furia-lid. Zij bracht beeldmateriaal mee uit de tentoonstelling Vrouwen vrij, een andere wereld: het feminisme van de jaren 1970 in België.

In samenwerking met Dames Draaien en het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis.

Meer info hier op Facebook.

Stoepspel - geannuleerd wegens ziekte

Stoepspel door Labyrint

Labyrint is een vereniging van en door vrouwen die zich richt tot personen die zoekend zijn naar hun seksuele identiteit en wie zich identificeert als lesbisch of biseksueel, ongeacht genderidentiteit. Labyrint biedt een gevarieerd en laagdrempelig activiteitenaanbod en een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn en haar eigenwaarde kan ontdekken door middel van ontspannende en informatieve activiteiten.

Receptie 50 jaar Vrouwendag

We klonken samen op de 50ste editie van de Vrouwendag!

MC Sarah Bekambo gaf het woord aan Schepen voor gelijke kansen Lies Corneillie en voorzitster van Furia, Iris Verschaeve.  

Muziek: Ana Diaz

Als Brusselaar en dochter van Spaanse immigranten, groeide Ana Diaz op met a capella liederen van Galicië.

Met haar soulvolle en sensuele stem begeeft ze zich graag op de grens van jazz, pop en flamenco. De zonnige vibes van haar liedjes, gezongen in het Frans en Spaans, namen ons mee naar het zuiden en verwarmen hart en lichaam. De intensiteit van Ana's stem slaagt erin diepe emoties over te brengen. Haar nieuwe project is een verzameling van zachte melodieën met een latin sound.

Instagram: @iamdiazana

Spotify: Ana Diaz

Kinderopvang 

Ging door op locatie van 10u30 - 12u30 en 13u30 - 17u.

Toegang

Er werd een vrije bijdrage gevraagd: richtbedrag: 5 Euro, kleine inkomens 3 Euro, steunbijdrage vanaf 10 Euro.

Zoals op elke Vrouwendag eisen wij een zo goed mogelijke toegankelijkheid van de locatie voor rolstoelgebruikers.

 

Over de Nationale Vrouwendag

Herbeleef de online Vrouwendag van 2020 van Gent

De Nationale Vrouwendag vindt elk jaar plaats op 11 november,  telkens in een andere stad. De datum danken we aan Simone de Beauvoir: toen ze in 1972 werd gevraagd voor de eerste editie van de Vrouwendag, bleek 11 november vrij in haar agenda én een vrije dag in België.

 

Gepubliceerd in Dag van het feminisme
05 oktober 2020 om 19u10

Nationale Vrouwendag in Gent 2020

Zorgen voor morgen?!

De Nationale Vrouwendag, op 11/11/2020 te gast in Gent, is sinds 1972 de vaste afspraak voor al wie uitkijkt naar uitwisseling, inspiratie en ontmoeting rond gelijkheid v/x/m en meerstemmig feminisme.

Het belang van zorgarbeid (‘reproductieve arbeid’) stond vorig jaar al hoog op de agenda van de jaarlijkse Vrouwendag. Dit jaar maakt de coronacrisis extra zichtbaar hoe cruciaal en waardevol dat werk is. Meer aandacht daarvoor mag geen zorg van morgen zijn. We moeten NU werk maken van de zorg van morgen. NU beginnen zorgen voor morgen.

Omwille van corona verloopt de dag volledig digitaal via de gloednieuwe website www.furia-event.be/.

Schrijf je hier in om deel te nemen aan het online programma.

Na je inschrijving ontvang je een bevestiging met het wachtwoord dat je nodig hebt om deel te nemen aan de activiteiten. 

Alle info rond de Vrouwendag van 2020 wordt hier verzameld.

Ook te vinden als Facebookevent. Zet je op 'Geïnteresseerd' en blijf op de hoogte van de activiteiten en inschrijvingen.

Gepubliceerd in Algemeen

Zorgen voor morgen?!

 

Figuur 14De Nationale Vrouwendag, op 11/11/2020 te gast in Gent, is sinds 1972 de vaste afspraak voor al wie uitkijkt naar uitwisseling, inspiratie en ontmoeting rond gelijkheid van v/x/m en meerstemmig feminisme.

Het belang van zorgarbeid (‘reproductieve arbeid’) stond vorig jaar al hoog op de agenda van de jaarlijkse Vrouwendag. Dit jaar maakt de coronacrisis extra zichtbaar hoe cruciaal en waardevol dat werk is. Meer aandacht daarvoor mag geen zorg van morgen zijn, maar moet NU beginnen.

Reproductieve arbeid is levensnoodzakelijk, maar wat houdt het precies in? Het gaat om alle emotionele, koesterende en zorgende arbeid die nodig is voor ons welzijn en onze gezondheid. Toch krijgt het zelden dezelfde waardering, verloning of omkadering als ‘productieve arbeid’: veel van die zorg wordt weinig of niet betaald. Zowel thuis als professioneel is dit werk nog steeds in sterke mate een vrouwenzaak - dat blijkt weer eens in tijden van corona. Ook hier vind je tal van ongelijkheden, bijvoorbeeld de oververtegenwoordiging van kortgeschoolde vrouwen en vrouwen van kleur in de meest precaire zorgjobs.

Deze Vrouwendag ging over het belang van een zorgzame en gelijke samenleving, een samenleving die zorg voor mensen, voor het leefmilieu en voor toekomstige generaties centraal stelt.

Deze Vrouwendag werd georganiseerd door Furia in samenwerking met een lokaal platform van Gentse vrouwen en organisaties en met steun van Gelijke Kansen Vlaanderen, het Vlaams-Nederlands cultuurhuis deBuren en Stad Gent.

Vrouwendagwebsite

Omwille van de coronasituatie ging de Vrouwendag volledig digitaal via de gloednieuwe website www.furia-event.be/. Klik op de link en herbekijk enkele lezingen en debatten via de pagina 'Programma'!

 

Programma

Schema programma

11.00 u. - 12.30 u. Lezing door Ingrid Robeyns

Herbekijk hier

Prof.Dr. Ingrid Robeyns (Universiteit Utrecht) gaat dieper in op het belang van reproductieve arbeid, de impact van covid-19 en hoe zorgarbeid een prominentere plaats moet krijgen in onze economie en samenleving. Ingrid Robeyns werkt reeds geruime tijd rond de vraag waartoe onze economie dient, wat het doel ervan moet zijn, en het belang van duurzaamheid en rechtvaardigheid hierin. In 2020 publiceerde ze het boek Rijkdom: Hoeveel rijkdom is nog verantwoord? over hoe een rechtvaardige samenleving omgaat met extreme rijkdom en ecologische duurzaamheid.

Professor Ingrid Robeyns is econoom en filosoof, en als hoogleraar Ethiek van Instituties verbonden aan de Universiteit Utrecht’. Zij doctoreerde in 2003 aan de Universiteit van Cambridge bij Amartya Sen op een proefschrift over genderongelijkheid.

In samenwerking met Nederlands-Vlaams Huis deBuren  

13.00 - 13.45 u. Uitwisseling met de organisaties op de standenmarkt

Op de Vrouwendag kon je in online gesprek gaan met enkele organisaties die werken rond gelijkheid. Op de standenmarktpagina van onze Vrouwendagwebsite kan je nog steeds informatie over de organisaties vinden door op de logo's te klikken.

13.45 - 14.15 u. Spoken word en onze eisen voor een zorgzame samenleving

Herbeluister hier hoe spoken word-artieste Sakina pleit voor een andere wereld en maak kennis met de eisen van Furia voor een gelijke en zorgzame samenleving door onze visietekst en eisenpakket te downloaden. 

Figuur 4

14.15 - 15.40 u. Werkwinkels

Feminisme en antiracisme

Herbekijk hier

De antiracisme-beweging won het voorbije jaar ook in België aan kracht en zichtbaarheid.
Enkele jonge activistes vertellen over hun strijd tegen racisme én seksisme. Wat houdt hen bezig? Waar strijden zij voor? Wat zijn hun eisen? En verhouden ze zich tot de feministische beweging?

 • Faiza Osman is één van de vrouwen achter Tell Her Stories, een gemeenschap waar vrouwen verhalen en ervaringen uitwisselen in een veilige omgeving, ongeacht hun moedertaal, culturele achtergrond of sociaal-economische status.
 • Warda El-Kaddouri is literatuurwetenschapper, journaliste en columniste. Ze promoveerde met een proefschrift over religie en identiteit in Duitse literatuur. Dit jaar werd ze verkozen als Scherpsteller door deBuren en PILAR, een eretitel voor een opkomende kritische denker. Vandaag werkt ze bij De Groene Amsterdammer.

Afrofeministe en podiumdichteres Lindah Leah Nyirenda brengt krachtige slam poetry met haar Ballad of Lilith en Anima Sola die te herbekijken zijn via de links.

Check alvast de brochure 'Feminisme en antiracisme' van Furia via deze link.

Ecologie + feminisme = Ecofeminisme?

Lees het verslag hier.

Is de som van ecologie en feminisme ecofeminisme? Wat is ecologisch aan feminisme en wat is feministisch aan ecologie? Hoe verhoudt de feministische beweging zich ten opzichte van de klimaatbeweging en omgekeerd? Wat met wasbare luiers als vooral vrouwen het waswerk doen? Figuur 8

Deze en andere vragen leggen we jullie voor. Twee ecofeministen buigen zich over jullie antwoorden:

 • Anneleen Kenis, postdoctoraal onderzoekster politieke ecologie van het FWO-Vlaanderen en coauteur van ‘De mythe van de groene economie’(Epo)
 • Marijke Colle, biologe, activiste en feministe

Iris Verschaeve (Furia en Gents MilieuFront) leidt het geheel in goede banen, Zahra brengt het in beeld. Tussenin leert Karina Marte (OurEcoLifestyle) ons hoe je een shampoobar kan maken.

16.00 - 17.30 u. Werkwinkel Wereldwijde zorgketting

Herbekijk hier de werkwinkel. De film herbekijken kan via deze link.

De keten van vraag en aanbod van zorg omspant vandaag de hele wereld. Ook in België werken veel vrouwen met een migratieachtergrond als nanny, poetsvrouw, huishoudhulp of verpleegkundige. In de workshop Wereldwijde Zorgketting richten we ons op hun verhalen, noden en behoeften. In welke omstandigheden werken ze? Hoe zorgen zij op hun beurt voor hun familie en naasten? Volstaat hun inkomen om ook zelf ‘zorg’ in te kopen?
 
Na de FILM "Wij, de hedendaagse huishoudsters" (“Nous, les domestiques modernes”) (FR gesproken, NL ondertiteld), die ons inzicht geeft in de globale zorgketting, brengt een PANELGESPREK kennis samen uit de academische wereld, de vakbonden en organisaties van domestic workers en/of etnisch culturele minderheden.
 
De film "Wij, de hedendaagse huishoudsters" is geproduceerd door de League of Domestic Workers als onderdeel van een ZIN TV-videoworkshop.
 
"Wij, degenen die u de dienstmeisjes, de kindermeisjes, de dienstmeisjes, de moderne slaven noemt, u zult ons horen!"
 
Deze film levert een collectief zelfportret van strijdlustige vrouwen op. In de privacy van de groep delen deze illegaal verblijvende vrouwen hun angsten en hoop. Ze gebruiken de camera om verslag te doen van de verschillende vormen van geweld waarmee ze dagelijks te maken hebben, maar ook van hun strijd. "Angsten verdwijnen niet, we leren ermee leven, ze voeden onze strijd"
 
Deze documentaire werd geproduceerd als onderdeel van een videoworkshop uitgevoerd door ZIN TV op verzoek van de Liga van Huishoudelijk Werknemers van het Comité van Arbeiders, zijn migranten met en zonder papieren van CSC Brussel en ondersteund door CIEP MOC Brussel. De Liga werd opgericht in 2018 en brengt huishoudelijk personeel samen dat illegaal verblijft, van verschillende afkomst en talen. Ze werken in een sector die niet goed georganiseerd en begrepen is.
 
Panelleden:
 • Sigrid Vertommen, postdoctoraal onderzoeker (Global Fertility Chains) aan de vakgroep Conflict & Development van de UGent; tevens initiatiefnemer van de Vrouwenstaking aan de Universiteit Gent
 • Jan Knockaert, coördinator FAIRWORK Belgium: https://fairworkbelgium.be/
 • Amal Miri, doctoraal onderzoeker verbonden aan het Centre for Research on Culture & Gender van de Universiteit Gent. Ervaringen en belevenissen van vrouwelijke huwelijksmigranten op het kruispunt van moederschap, affectief burgerschap en integratie. Project afgerond bij ella vzw.
Keltoum Belorf - journaliste bij De Wereld Morgen - leidt het gesprek in goede banen.
 

17.30 - 17.45 u. Dankwoord en afsluiting

Gentse schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruyckere en co-voorzitsters van Furia vzw Merel Terlien en Iris Verschaeve blikken met ons terug én vooruit. Het dankwoord kan je hier herbekijken.

Uitgesteld wegens corona

Concert Manou Gallo 

Het concert van Manou Gallo in De Centrale is jammer genoeg uitgesteld wegens de huidige coronasituatie. Wie een ticket kocht voor een geannuleerde voorstelling zal binnenkort een persoonlijk bericht ontvangen. Hou hun website in de gaten voor meer nieuws. 

Manou Gallo is afkomstig uit Ivoorkust. Ze vertelt: “Ik ging niet naar school, maar mijn grootmoeder bracht me de tradities bij, respect en waarden”. Als jong meisje bespeelde ze de drums, een instrument dat vaak is weggelegd voor jongens. Op een dag maakte ze kennis met de basgitaar. Ze begreep meteen dat dit haar instrument zou worden. Haar muzikale carrière kreeg een boost toen ze bij de legendarische band Zap Mama terechtkwam. 

Manou Gallo bespeelt haar basgitaar als een percussie-instrument en zorgt zelf voor de zangpartijen. Van haar optredens gaat een onweerstaanbare kracht en energie uit.

Werkwinkel Sekswerk Facebookevent

Het morele taboe dat op sekswerk rust heeft grote gevolgen voor iedereen in deze vaak genegeerde sector. Dit werd nogmaals pijnlijk duidelijk toen duizenden sekswerkers tijdens de lockdown zonder inkomsten vielen. Enkele sekswerkers (v/m/x) gaan met ons in gesprek over hoe ze de crisis ervaren hebben, en wat de (on)zin is van een debat over sekswerk zonder hun inbreng. Ze leggen hun uitdagingen en voorstellen voor aan een panel van experts en het publiek.

Panelleden: Martine Claeyssens (Violett), Daan Bauwens (Utsopi), Sarah De Hovre (Pag-Asa), Mieke Van den Broeck (Progress Lawyers Network); de sekswerkers stellen zich voor tijdens de activiteit.
Spoken word door Marjan De Ridder. Sarah Scheepers (ella vzw) modereert.

In samenwerking met Utsopi, Violett, Vormingplus en Collecti.e.f 8 Maars.

Over de Nationale Vrouwendag:

Herbeleef de Vrouwendag van 2019 in Antwerpen

De Nationale Vrouwendag vindt elk jaar plaats op 11 november,  telkens in een andere stad. De datum danken we aan Simone de Beauvoir: toen ze in 1972 werd gevraagd voor de eerste editie van de Vrouwendag, bleek 11 november vrij in haar agenda én een vrije dag in België.

Gepubliceerd in Dag van het feminisme

De ochtend van de internationale Vrouwendag, zondag 8 maart. Radio 1 geeft een forum aan de zogenaamde ‘atypische feministe’ Griet Vandermassen. En die herhaalt haar vertrouwde discours:

Feministen ontkennen de door de evolutie bepaalde gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen. Volgens hen zijn alle man-vrouwverschillen het resultaat van patriarchale indoctrinatie. Daardoor dwingen ze meisjes en vrouwen om zich van jongs af aan als mannen te gedragen. 

En zo bewijzen ze die vrouwen geen dienst. Zouden feministen bijvoorbeeld niet beter ijveren voor een betere verloning van zorgberoepen in plaats van vrouwen te pushen om zich in andere sectoren te meten met – van nature ambitieuzere – mannen?

Laten we eens gaan kijken wat er effectief te zien was op de internationale vrouwendag, in België en wereldwijd.

Geen feministes die verpleegsteruniformen van lijven rukken, geen raids op cosmeticawinkels, geen kleine meisjes die manu militairi hun pop moeten inleveren en een oplegger in de handen gestopt krijgen. Wat we wel zagen waren feministes die opkomen voor meer maatschappelijke appreciatie en hoger loon voor overwegend vrouwenberoepen. Tiens, was het dan niet alleen ‘atypische feministe’ Vandermassen die daarvoor had gepleit? 

Kijk, wij hoeven geen specialisten op het vlak van evolutiepsychologie te zijn om te weten dat ‘de wetenschap’ niet zo eenduidig is als de filosofe graag poneert. Als feministische doe- en denktank, volgen we deze discussie al jaren op de voet, met de nodige argwaan en interesse.

Maar haar standpunt over ingebakken gedragsverschillen is écht niet wat ons de gordijnen in jaagt. Zeker niet als dat haar leidt naar standpunten die krak dezelfde zijn als die van de brede feministische beweging.

Wat ons wel ergert? 

Het feit dat deze adept van evolutionaire psychologie zich permanent presenteert als de enige ‘moedige’ en ‘correcte’ stem tegen een feminisme dat alleen bestaat in haar hoofd. 

En ten tweede, dat ze daarvoor een eindeloos en kritiekloos forum krijgt in de media. Twee weken geleden bracht ze in haar vaste column in een van de Vlaamse kwaliteitsbladen het onderzoek van de neurowetenschapper Gina Rippon in diskrediet. Het onderzoek zelf? Niet te vinden in diezelfde krant. Idem rond de Nationale Vrouwendag op 11 november 2019 lazen we in diezelfde krant wat er allemaal fout was met ons programma. En opnieuw was de bron, de inhoud van het programma, niet te vinden in diezelfde krant. De geïnteresseerde lezer moest daarvoor elders terecht.

Door zulke stemmen op een voetstuk te plaatsen en keer op keer een forum te geven, nestelt zich langzaam maar zeker een welbepaald beeld in de hoofden van mensen, van ‘de’ feministe als doctrinaire fanatiekeling die mannen en vrouwen in een genderneutraal keurslijf wilt dwingen. 

Dat beeld maakt op termijn álle feministische strijdpunten verdacht. Ook diegene waarvoor Vandermassen zegt te ijveren.

Daarom onze oproep aan de media: laat deze tegenstem gerust aan het woord, want dat is uw taak. Maar gun haar niet langer het alleenrecht om het beeld van ‘de’ feministe te bepalen. Het feminisme verdient een betere vertegenwoordiger dan een stropop. We zijn met veel, we denken níét allemaal hetzelfde en we zijn altijd bereid tot een gesprek.

Afspraak op de volgende Vrouwendag?


Furia

 

Dit opiniestuk verscheen op 14 april op DeWereldMorgen

Gepubliceerd in Algemeen
19 november 2019 om 16u37

Herbeleef de Vrouwendag 2019

De Vrouwendag van 2019 vond plaats in Antwerpen en had als centraal thema bondgenootschap. Hoe het beleid daar inspiratie kan uit halen, legt Sofie De Graeve, woordvoerster van Furia, uit in dit opiniestuk op Knack. Het volledig eisenpakket van Furia met daarin een oproep om bruto nationaal welzijn centraal te stellen, kan je downloaden onderaan deze pagina en de lezing van Camille Barbagallo kan je lezen op de Wereld Morgen.

Blader door de foto's van de Vrouwendag via het fotoalbum op onze facebookpagina, met dank aan Intvis Arts, en ontdek het divers programma. Wil je checken wat er zich allemaal afspeelde op de Vrouwendag? Het programmaboekje is ook onderaan deze pagina te downloaden of lees het verslag op DeWereldMorgen.

 

Tot volgend jaar in Gent?

Gepubliceerd in Dag van het feminisme

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

FURIA OP FACEBOOK

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart