Superdiversiteit

Hoofddoekenverbod

Datum: 21 oktober 2016
Hoofddoekenverbod

De hoofddoek moet vrije keuze zijn.

Meer en meer wordt in openbare diensten en in scholen een verbod ingesteld op het dragen van levensbeschouwelijke tekens. Het gaat om kentekens van alle levensbeschouwingen (kruisjes, keppeltje, tulband, fakkeltje…) maar in feite wordt met deze regelgeving de islamitische hoofddoek geviseerd.

Furia is tegen zo’n verbod.

Ons standpunt over het hoofddoekenverbod

  1. Het is in strijd met de door de mensenrechten gewaarborgde vrijheid van godsdienst en van het recht om zijn/haar godsdienstige overtuiging zichtbaar uit te dragen (Artikel 9 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).
  2. Het beperkt het fundamenteel recht op onderwijs en vrije keuze van onderwijs voor een groep meisjes en is daardoor discriminerend en niet emanciperend.
  3. Het beperkt het fundamenteel recht op werk en tewerkstellingsmogelijkheden van een groep vrouwen en is daardoor discriminerend en niet emanciperend.
  4. Furia pleit voor een pluralistische maatschappij waar diversiteit en de zichtbaarheid ervan positief worden benaderd.
  5. Het argument van de zogenaamd noodzakelijke neutraliteit moet slaan op een onpartijdige en deontologisch correcte uitvoering van het werk en kan niet slaan op uiterlijke levensbeschouwelijke tekens waarmee een persoon uiting geeft aan zijn/haar wel of niet religieuze overtuiging. Scheiding van Kerk en Staat betekent niet dat het individu niet voor zijn/haar geloofsovertuiging mag uitkomen. Neutraliteit kan men zeker niet eisen van leerlingen: zij hebben recht op onderwijs, welke levensbeschouwing zij ook aanhangen en zij hebben het recht om voor die levensbeschouwing uit te komen. Ouders hebben het recht hun kinderen volgens hun levensbeschouwing op te voeden en hen aan te moedigen daarvoor uit te komen.
  6. Het argument dat het dragen van een hoofddoek vrouwenonderdrukkend is snijdt geen hout. Het wordt niet als dusdanig ervaren door vrouwen die er zelf voor kiezen. Zelfbeschikkingsrecht en vrije keuze zijn belangrijke feministische waarden. In geen geval kan een verbod pretenderen meisjes en vrouwen tegen hun wil in zogenaamd te “redden” of te “emanciperen” conform de waarden van deze samenleving. Respect voor de keuzes van moslimvrouwen, plaats maken voor dialoog en uitwisseling van standpunten, zijn betere strategieën in de gezamenlijke strijd tegen alle vormen van discriminatie en ongelijkheid die nog steeds àlle vrouwen treffen. We moeten er geen aan toevoegen.
  7. Waar de vrijheden van anderen in het gedrang zouden komen door groepsdruk of bekeringsijver kan men gepast optreden tegen de schuldigen, maar dit verantwoordt geenszins een algemeen verbod voor een hele groep.

Waar om hygiënische of praktische redenen (bijvoorbeeld gevaar) het dragen van een hoofddoek niet wenselijk is, moet naar een aanvaardbare oplossing gezocht worden in samenspraak met de betrokkenen.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

FURIA OP FACEBOOK

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart