Abortion Right
Conversal

Conversal

11 september 2016 om 18u12

Els Flour

11 september 2016 om 18u12

Emmanuelle Mussche

11 september 2016 om 18u12

Merel Terlien

11 september 2016 om 09u02

Contacteer ons

Heb je vragen neem gerust contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via
02 229 38 73. Wij beantwoorden deze zo vlug mogelijk.

Voor persvragen contacteer Meryem Kanmaz via 0476 98 06 18 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Figuur 1

 1. Voornaam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 2. Familienaam
  Invalid Input
 3. Telefoon*
 4. E-Mail*
  Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
 5. Bericht*
  Gelieve een boodschap in te vullen
 6. Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 7. *
  Invalid Input
11 september 2016 om 06u32

Wie zijn we


Figuur 3
Furia (°1972, tot 2016 Vrouwen Overleg Komitee) is een feministische denktank en actiegroep die ijvert voor een solidaire en meer gelijke samenleving. Aangevuurd door verontwaardiging over ongelijkheden in de samenleving, laat Furia haar stem horen in het maatschappelijk debat. Met grote en kleinere activiteiten helpt Furia het feministische vuur brandend   houden.

Furia is een pluralistische en open vrouwenorganisatie die kritische reflectie koppelt aan concrete actie: denken én doen. Op de jaarlijkse Vrouwendag op 11 november komen die twee vloeiend samen: een dag vol interessante workshops, lezingen en gezellig feministisch samenzijn.

Het kloppend hart van Furia zijn haar leden - allen vrijwilligsters (v/x). Op de maandelijkse ledenvergaderingen in Brussel, discussiëren we over actuele thema’s en scherpen we onze pen voor opinies en standpunten.

Voor concrete acties werkt Furia vaak samen met andere organisaties. Lees bijvoorbeeld meer over de ‘speelgoedactie’ waarmee we mee ijveren voor niet-stereotyperend en uitdagend speelgoed voor alle kinderen. Furia is ook actief lid van een platform van vrouwenorganisaties
dat het sociaal-economisch beleid van de regering opvolgt.

Onze missie lees je hier en hier leer je onze medewerksters en Raad van Bestuur kennen.

 

Illustratie door Ysatis Rivart in opdracht van Grafik.

21 oktober 2016 om 02u39

Hoofddoekenverbod

De hoofddoek moet vrije keuze zijn.

Meer en meer wordt in openbare diensten en in scholen een verbod ingesteld op het dragen van levensbeschouwelijke tekens. Het gaat om kentekens van alle levensbeschouwingen (kruisjes, keppeltje, tulband, fakkeltje…) maar in feite wordt met deze regelgeving de islamitische hoofddoek geviseerd.

Furia is tegen zo’n verbod.

Ons standpunt over het hoofddoekenverbod

 1. Het is in strijd met de door de mensenrechten gewaarborgde vrijheid van godsdienst en van het recht om zijn/haar godsdienstige overtuiging zichtbaar uit te dragen (Artikel 9 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens, Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).
 2. Het beperkt het fundamenteel recht op onderwijs en vrije keuze van onderwijs voor een groep meisjes en is daardoor discriminerend en niet emanciperend.
 3. Het beperkt het fundamenteel recht op werk en tewerkstellingsmogelijkheden van een groep vrouwen en is daardoor discriminerend en niet emanciperend.
 4. Furia pleit voor een pluralistische maatschappij waar diversiteit en de zichtbaarheid ervan positief worden benaderd.
 5. Het argument van de zogenaamd noodzakelijke neutraliteit moet slaan op een onpartijdige en deontologisch correcte uitvoering van het werk en kan niet slaan op uiterlijke levensbeschouwelijke tekens waarmee een persoon uiting geeft aan zijn/haar wel of niet religieuze overtuiging. Scheiding van Kerk en Staat betekent niet dat het individu niet voor zijn/haar geloofsovertuiging mag uitkomen. Neutraliteit kan men zeker niet eisen van leerlingen: zij hebben recht op onderwijs, welke levensbeschouwing zij ook aanhangen en zij hebben het recht om voor die levensbeschouwing uit te komen. Ouders hebben het recht hun kinderen volgens hun levensbeschouwing op te voeden en hen aan te moedigen daarvoor uit te komen.
 6. Het argument dat het dragen van een hoofddoek vrouwenonderdrukkend is snijdt geen hout. Het wordt niet als dusdanig ervaren door vrouwen die er zelf voor kiezen. Zelfbeschikkingsrecht en vrije keuze zijn belangrijke feministische waarden. In geen geval kan een verbod pretenderen meisjes en vrouwen tegen hun wil in zogenaamd te “redden” of te “emanciperen” conform de waarden van deze samenleving. Respect voor de keuzes van moslimvrouwen, plaats maken voor dialoog en uitwisseling van standpunten, zijn betere strategieën in de gezamenlijke strijd tegen alle vormen van discriminatie en ongelijkheid die nog steeds àlle vrouwen treffen. We moeten er geen aan toevoegen.
 7. Waar de vrijheden van anderen in het gedrang zouden komen door groepsdruk of bekeringsijver kan men gepast optreden tegen de schuldigen, maar dit verantwoordt geenszins een algemeen verbod voor een hele groep.

Waar om hygiënische of praktische redenen (bijvoorbeeld gevaar) het dragen van een hoofddoek niet wenselijk is, moet naar een aanvaardbare oplossing gezocht worden in samenspraak met de betrokkenen.

24 januari 2014 om 00u00

Assez is Genoeg

Het Feministisch sociaal-economisch platform ontstond op 8 maart 2012. Het trok toen aan de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering en eiste dat de impact op vrouwen becijferd werd:

 • Gendermainstreaming blijft dode letter

In 2007 werd de wet op de gendermainstreaming goedgekeurd. Die wet bepaalt dat alle beleid getoetst moet worden op specifieke effecten op vrouwen en mannen, maar blijft voorlopig dode letter. En dat ondanks het voornemen van het regeerakkoord om beter rekening te houden met de genderdimensie op de arbeidsmarkt”, oog te hebben voor “de verschillende situaties van vrouwen en mannen in het kader van socio-economisch hervormingen” en bijzondere aandacht te hebben voor “de verzoening van werk en familieleven”.

 • Besparingsmaatregelen verzwakken de sociaal-economische positie van vrouwen

Intussen blijkt dat de doorgevoerde sociaal-economische hervormingen de bestaansonzekerheid van vrouwen nog verder vergroten. Al wie een onderbroken loopbaan heeft, wordt hard geraakt. En dat zijn vooral, maar niet alleen, vrouwen.
Het optrekken van het aantal loopbaanjaren voor een pensioen, het beperken van de verhoging van het minimumpensioen tot wie een 45-jarige loopbaan heeft, het afschaffen van de uitkering en gelijkstelling voor tijdskrediet zonder motief, de annualisering van de arbeidstijd, de plannen voor een loopbaanrekening, de vermindering van de inkomensgarantie-uitkering bij onvrijwillig deeltijds werk… verzwakken de sociaal-economische positie van vrouwen.

 • Actieplatform

Het Feministisch sociaal-economisch platform vindt het onaanvaardbaar dat sociale rechten worden afgebouwd en eist een beleid dat inzet op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

De leden van het platform zijn: ABVV/FGTB, ACRF Femmes en milieu rural, ACV/CSC, Centre Féminin d’Education Permanente, Comité de Liaison des Femmes, Conseil des femmes francophones de Belgique, CVFE, Ella, Femma, Femmes et Santé, Flora, Vrouwenstemmen, GAMS, Garance, La Voix des Femmes, Le Monde selon les Femmes, Les Femmes Prévoyantes Socialistes, Synergie Wallonie pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes, Université des Femmes, Vrouwenraad, Vie Féminine, VIVA-SVV, Furia, Wereldvrouwenmars/ Marche Mondiale des Femmes.

 

Het platform ‘Vrij spel, kinderen kiezen wel’ bepleit de keuzevrijheid van kinderen en wil mensen doen nadenken over genderstereotypen. Het platform onderneemt actie tegen de opdeling in meisjes- en jongensspeelgoed en wil dat kinderen vrij zijn om zelf te kiezen met welk speelgoed ze spelen.

Spelen is voor kinderen een manier om zichzelf te ontwikkelen, om zichzelf en de wereld beter te begrijpen en om zichzelf te uiten. Door met verschillende soorten speelgoed te spelen, ontwikkelen kinderen diverse vaardigheden. Daarom is het belangrijk dat elk kind, meisje of jongen, toegang krijgt tot verschillende types speelgoed.

Helaas wordt speelgoed wordt nog steeds opgedeeld in meisjes- en jongensspeelgoed. Stap een winkel binnen of blader door een folder en je zult zien: bepaald speelgoed wordt aangeprezen voor jongens en ander voor meisjes. Het lijkt wel alsof jongens en meisjes in twee aparte werelden leven. Zo worden kinderen in hokjes geduwd, kunnen ze niet volledig vrij kiezen waarmee ze spelen en kunnen ze zich dus niet ten volle ontplooien.

Het platform ‘Vrij Spel, kinderen kiezen wel’ is intussen meerdere jaren actief en ontplooide verschillende acties en initiatieven, mét succes. Zo werden door inspanningen van het platform eind 2015 de categorieën meisjes- en jongensspeelgoed afgeschaft in de wedstrijd 'Speelgoed van het jaar'. Eerder maakte een petitie van het platform het ongenoegen van consumenten over genderstereotiep speelgoed zichtbaar en lanceerde ‘Vrij spel, kinderen kiezen wel’ een label voor goede praktijken dat winkels die speelgoed niet genderstereotiep aanbieden in de kijker zet. In 2016 ontwikkelde het platform een speelgoedkoffer met methodieken om een breed publiek aan het denken te zetten en een gesprek op gang ter brengen over stereotypering en de impact daarvan op zowel individuele levens als de organisatie van de samenleving.

'Vrij spel, kinderen kiezen wel' is een actieplatform van Furia, VIVA-SVV, Femma, ella vzw, Vrouwenraad, RoSa,  çavaria en de Gezinsbond.

Neem zeker eens een kijkje op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/VrijSpelKinderenKiezenWel/

Pagina 3 van 3

FURIA OP SOCIALE MEDIA

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Na het invullen van dit formulier ontvangt u van ons nieuwsupdates en informatie over onze activiteiten zonder verdere verplichtingen. U kan zich steeds uitschrijven via een link onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

               Vlaanderen verbeelding werkt vol zwart